demo-demo
Image Decription Image Decription

Grafiek en kop over groei moslims van NOS misleidend

In de aanloop van de verkiezingen publiceerde de NOS bovenstaande grafiek bij een artikel over de stijging van het aantal moslims. De NOS schrijft onder de kop Het aantal moslims stijgt, maar met hoeveel?:

"De bevolking is de afgelopen tien jaar gegroeid met ongeveer 600.000 eerste en tweede generatie migranten, voor een groot deel Polen, Marokkanen, Turken en Chinezen. Daarvan is ongeveer een derde moslim, als je uitgaat van de [eerder in het artikel door de NOS genoemde] schatting van 200.000 moslims. De groep niet-moslimmigranten groeit dus sneller dan de groep moslimmigranten. Terwijl de groep niet-moslimmigranten volgens deze berekening groeide met ongeveer 25 procent in de afgelopen tien jaar, groeide het aantal moslimmigranten met ongeveer 15 procent."

Het verhaal en de cijfers van de NOS kloppen in grote lijnen. Ook vermeldt het stuk van de NOS dat de groei van het aantal moslims "1 procentpunt" bedraagt. Ook dat is feitelijk juist want volgens CBS-Statline groeide de Nederlandse bevolking met in de genoemde periode van 16,3 naar 16,9 miljoen personen. Enig rekenwerk geeft dan een groei van de door de NOS genoemde 850 duizend personen naar 1050 duizend personen dan een groei van het van 5,2% naar 6,2% oplevert.

Misleidend

Maar bovenstaande grafiek in combinatie met de kop "Er komen meer niet-moslims bij" is misleidend. De kop wekt de suggestie dat het aantal niet-moslims harder stijgt dan het aantal moslims en het plaatje ondersteunt die suggestie. Maar dat is natuurlijk niet zo, moslims vormen een toenemend deel van de bevolking, zoals de NOS zelf ook al zegt. Maar mensen die vooral naar het plaatje en de kop kijken kunnen makkelijk op het verkeerde been worden gezet en denken dat het aandeel niet-moslims juist sneller stijgt.

De vraag dringt zich op: Waarom vond de NOS het nodig om het publiek vlak voor de verkiezingen deze subtiele mix van juiste cijfers en een misleidende grafiek en kop voor te schotelen? Dat past niet bij de rol van een neutrale, uit belastinggeld betaalde nationale nieuwsvoorziening.